Изданието провежда социално-медийна кампания „Открийте културата и историята на Европа”

Старият град на Несебър е включен в специалното издание на престижното списание National Geographic, посветено на историята и културата на Европа. Озаглавено „Пътувания до обекти на световното наследство: Открийте историята и културата на Европа“, изаднието цели да повиши информираността на хората относно важни за миналото на Стария континент обекти. Повод Старият град да бъде включен в изданието е фактът, че той е част от обектите със световна значимост, включени в ЮНЕСКО.

Между 11 февруари и 7 март се провежда нова социално-медийна кампания, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и цели да насърчи туристите да пътуват по един по-различен начин – да пътешестват по-бавно, да посещават по-малко познати дестинации и да преживеят Европа по-неочаквано и по-задълбочено.